Henkilötietokäytäntö

 

Silacraft Oy (Silacraft) käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Kerromme tässä selosteessa mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, miten Silacraft kerää ja käyttää henkilötietojasi sekä miten niitä käsitellään. Lisäksi saat tietoa henkilötietojen säilytysajoista sekä oikeuksistasi rekisteröitynä.

 

Henkilötiedolla tarkoitetaan tunnistettavissa olevaan tai tunnistettuun luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Kyse on henkilötiedoista, jos niiden perusteella saadaan selville, kenestä luonnollisesta henkilöstä on kyse.

 

Rekisteröity on luonnollinen henkilö eli ihminen, jonka henkilötietoja kulloinkin käsitellään. Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko manuaalisesti tai automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Käsittely voi olla esimerkiksi tietojen keräämistä, järjestämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista, luovuttamista ja poistamista. Rekisterinpitäjä on yritys, joka säilyttää henkilötietoja ja määrää henkilötietojen käytöstä. Henkilötietojen käsittelijä on taas itsenäinen elinkeinonharjoittaja, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

 

1. Henkilötietorekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

 

Silacraft on Silacraft Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin sekä muiden hallitsemiensa palveluiden (verkkosivusto) rekisterinpitäjä.

Silacraft Oy
Kärraksentie 60

+358542071220

 

Yhteyshenkilö tietosuojaan ja rekistereitä koskevissa asioissa:

Antti Partanen

antti@silacraft.fi

puh. 0504150170

 

Silacraft Oy on määritellyt tietosuojaselvityksessään, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

 

2. Rekisterin nimi

 

Silacraft Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

3. Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Silacraft käsittelee henkilötietojasi lainmukaisesti. Voimme käyttää tietoja samanaikaisesti venekaupan ja muiden tarjottujen palvelujen toteuttamiseen (sopimus, oikeutettu etu), suoramarkkinointiin (suostumus ja oikeutettu etu), ja lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

 

Venekauppaan ja palveluihin, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, suoramarkkinointiin ja uutiskirjeen tilauksiin Silacraft kerää henkilötietoja ennen kaikkea suoraan käyttäjiltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös eri markkinointitoimenpiteiden, kuten kilpailujen, arvontojen ja palautekyselyjen yhteydessä.

 

Pitääksemme antamasi henkilötiedot ajan tasalla, voimme päivittää rekisteriä julkisista ja yksityisistä rekistereistä saatavilla tiedoilla, kuten muuttuneilla osoitetiedoilla.

 

Venemyynti ja -palvelut

 

Kun ostat veneen tai palvelun käydessäsi tehtaallamme, puhelimella, sähköpostilla, kasvokkain tapahtuvana myyntintä tai verkkosivuston silacraft.fi kautta, keräämme sinulta henkilötietoja tilauksen / palvelin toteuttamiseksi.  Näitä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimitiedot, osoite, yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot.  Käytämme tietoja myös kirjanpitomme tarpeisiin.

 

Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito

 

Kun otat yhteyttä meihin, joko käymällä paikan päällä, soittamalla, chatin kautta tai sähköpostitse, voimme kerätä henkilötietojasi asiasi hoitamiseksi. Näitä tietoja ovat usein nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos annat myös muita yleisiä henkilötietoja asiaasi liittyen, voimme kirjata ne ylös. Palvellaksemme sinua paremmin, voimme kerätä ylös myös tiedot iästäsi, sukupuolestasi, ammatistasi, harrastuksistasi ja palveluhistoriastasi eli tietoja aiemmista yhteydenotoistasi tuote- ja tilaustietoineen.

Antamalla näitä tietoja voimme palvella sinua paremmin. Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi asiakassuhteeseen liittyvät muutokset ja kysymykset tai muut asiat. Jos osa tai kaikki tarvittavat henkilötiedot löytyvät jo rekisteristämme, voimme varmistaa järjestelmässä olevien tietojen ajantasaisuuden yhteydenoton yhteydessä.

 

Tietojen lähettäminen

 

Henkilötietojasi käsitellään myös tietojen edelleen lähettämiseen. Venekauppaan tai -palveluun liittyvien yhteystietojen mukaan lähetämme sinulle tilaukseen liittyviä tietoja (esimerkiksi tilausvahvistukset, laskut ja muut lisätiedot). Käytämme antamaasi sähköpostia tietojen lähettämiseen, mutta voimme myös postittaa tietoja tilauksiin liittyen. Matkapuhelinnumeroasi käytämme vain tärkeiden tiedottamiseen. Ostotapahtuman jälkeen voimme lähettää sinulle sähköpostilla palautekyselyn.

 

Markkinointi

 

Jos olet ostanut Silacraftilta veneen tai muita palveluja, käsittelemme henkilötietojasi edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi myös suoramarkkinointiin. Voimme käyttää henkilötietojasi osana markkinoinnin analyysia ja tilastointia. Profiloinnin avulla voimme kohdentaa markkinointi- ja asiakasviestintäämme sinua kiinnostavaksi. Muista, että voit milloin tahansa peruuttaa markkinointiviestien lähetyksen.

 

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, käytämme ilmoittamiasi tietoja (nimi, sähköposti, ostohistoria, käyttötottumukset) uutiskirjeen lähettämiseen ja sen sisällön personnointiin. Voimme kohdentaa sinulle markkinointiviestintää, jonka uskomme olevan sinua kiinnostavaa esimerkiksi perustuen aikaisempiin tilauksiisi.

 

Voimme käyttää markkinoinnin profilointia ja personointia myös verkkosivustollamme, verkkomainonnassamme sekä sosiaalisen median viestinnässä.  Analysoimme verkkosivustomme käyttötottumuksia evästeiden avulla, joista voit lukea tarkemmin evästekäytännöstä.

 

4. Henkilötietojen säilytysaika

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin ne kulloisenkin käsittelyperusteen kannalta on tarpeen. Asiakashallintajärjestelmäämme keräämämme henkilötiedot säilytetään tietokannassa kymmenen vuoden ajan viimeisestä varauksesta tai yhteydenotosta. Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme yhteystietojasi niin kauan, kunnes peruutat uutiskirjetilauksen tai pyydät henkilötietojesi poistamista. Samoja henkilötietojasi voimme säilyttää useassa paikassa eri käyttötarkoituksiin. Vaikka peruuttaisit suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi suoramarkkinoinnin osalta, voimme säilyttää tietoja muihin tarkoituksiin, joihin henkilötietojasi vielä tarvitaan.

 

5. Henkilötietojen luovutukset

 

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle niiltä osin, kuin tilauksen toimittaminen tai tekniset ratkaisut sitä vaativat. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esim. varmuuskopiointi), huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Minimoimme henkilötietojen jakamista ja annamme aina vain tarvittavat henkilötiedot eteenpäin. Henkilötietojasi ei missään tilanteessa myydä kolmansille osapuolille

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötietojen suojaaminen ja turvaaminen luvattomalta käytöltä tai katoamiselta on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen joutumista vääriin käsiin voidaan ennaltaehkäistä huomioimalla tietosuoja kaikessa toiminnassa alusta loppuun asti. Tässä Silacraft noudattaa oletusarvoisen tietosuojan ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatteita. Henkilöstömme on ohjeistettu toimimaan Silacraftin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

7. Oikeutesi rekisteröitynä

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on rekisteröitynä oikeus peruuttaa suostumus, johon henkilötietojen käsittely on perustunut. Suostumuksen voit peruuta milloin tahansa ottamalla Silacraftiin yhteyttä. Jos peruutat suostumuksen, poistamme tähän liittyvät henkilötiedot ja lopetamme käsittelyn, joka perustuu suostumukseen. Huomioithan, että vaikka peruutat suostumuksen ja käsittely sen osalta keskeytetään, tietojasi voi säilyä käytettäväksi muihin tarkoituksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi lakiin ja sopimukseen perustuvat käsittelyperusteet.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 

Voit tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja Silacraftin asiakas- ja markkinointirekiseriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voit tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Tämän tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Mikäli kuitenkin pyydät useampia kopioita tai käytät tarkastusoikeutta useammin kuin kerran vuodessa, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista, rajoittamista ja käsittelyn vastustamista.

Rekisteröitynä voit vaatia rekisteröitynä sinua koskevien virheellisten, tarpeettomien, vanhentuneiden tai puutteellisten tietojen poistamista, muuttamista tai käsittelyn rajoittamista. Mikäli huomaat, että jokin henkilötieto vaatii muutoksia, ilmoita siitä Silacraftille. Tämän voit tehdä milloin tahansa.

 

Sinulla on myös oikeus poistaa sinua koskevat tiedot eli tulla unohdetuksi. Jos henkilötietojasi ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty, poistamme tietosi pyynnöstä olettaen, että tietoja ei enää tarvita muun lainsäädännön tai edun nojalla. Voit myös tietyin edellytyksin vaatia henkilötietojesi käytön rajoitusta.

Sinulla on oikeus, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Voit myös vastustaa sellaisten sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Silacraftin oikeutettuun etuun tai profilointiin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää antamiesi henkilötietojen siirtämistä toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja jos tietoja käsitellään jonkinlaisella ohjelmalla tai automaattisesti. Henkilötietojen siirto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos se vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

 

8. Yhteydenotot ja valitukset

Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja olemme tallentaneet, voit pyytää tarkastusoikeuden nojalla näitä tietoja lähettämällä kirjallisen pyynnön Silacraftin rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Huomioithan, että pyyntö on lähetettävä kirjallisesti.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä valitus toimintavaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Silacraft ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojakäytäntöä. Jos olet sitä mieltä, että Silacraft rikkoo henkilötietolakia tai tietosuojakäytäntöä, voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi)

 

9. Henkilötietokäytänteen muutokset

 

Silacraftin toiminta kehittyy jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä henkilötietokäytäntöä.

 

Evästekäytäntö

Silacraft voi aika ajoin tallentaa tietokoneellesi “eväisteinä” tietoa. Eväste (eng. Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän selaimen välimuistiin. Kristina Cruises käyttää evästeitä palveluiden parantamiseen, tekniseen toimivuuteen, tuotekehitykseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeitä ei käytetä käyttäjän henkilöllisyyden määrittämiseen.

 

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä, voit valita selaimessasi evästeiden estävän asetuksen. Otathan huomioon, että evästeiden estäminen saattaa estää sinua käyttämästä tiettyjä palveluita sivustolla

 

Mainonnan kohdentaminen

 

Sivustolla voidaan käyttää Google Adsin ja sosiaalisen median uudelleenmarkkinointipalvelua mainonnan kohdentamiseksi perustuen aikaisempaan vierailuusi Sivustolla. Voit halutessasi kieltää mainonnan kohdentamisen estämällä evästeet.

 

Verkkosivustojen kävijäseuranta

 

Silacraft käyttää verkkosivujen kävijäseurantapalveluja, kuten Google Analytics -palvelua kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa sivuston sisältöjä. Jos et halua Silacraftin seuraavan vierailujasi sivustolla, voit estää verkkoseurantapalvelut opt-out -toiminnolla.