Kausisäilytyksen sopimusehdot

 

Ehdot ovat voimassa 15.8.2022 alkaen. 

 

EHTO 1
Silacraft Oy (jäljempänä Silacraft) ja asiakas ovat sopineet veneen/ajoneuvon/säilytettävän irtaimiston kausisäilytyksestä näiden kausisäilytyksen sopimusehtojen mukaisesti.

Maksamalla hinnaston mukaisen tai erikseen sovitun säilytysmaksun asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

 

EHTO 2
Kausisäilytys varataan ennakkovarauslomakkeella/puhelimitse/sähköpostilla. Kausisäilytys laskutetaan yhdessä erässä varausvahvistuksen yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Maksuehto on 14 pv netto. Maksun viivästyessä Silacaftilla on oikeus periä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.

 

EHTO 3
Nämä ehdot voimassa toistaiseksi, mikäli muuta ei ole sovittu.

Kausisäilytyskausi alkaa 15.8. ja päättyy 30.5. Mikäli asiakas ei ole hänestä johtuvasta syystä vienyt venettään/ajoneuvoaan/säilytettävää irtaimistoaan pois Silacraftin säilytystiloista, on Silacraftilla oikeus laskuttaa asiakkaalta yliaikamaksua.

Yliaikamaksu on määritelty voimassa olevassa kausisäilytyshinnastossa alkavan kuukauden mukaan. Uusi kausisäilytysjakso alkaa seuraavana vuonna 15.8., josta eteenpäin säilytyksessä olevasta omaisuudesta veloitetaan täysi hinta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

EHTO 4
Ajoneuvon / irtaimen omaisuuden noutoajankohta on sovittava erikseen viimeistään 3 arkipäivää ennen noutoa lähettämällä sähköpostia palvelua@silacraft.fi tai soittamalla +358 5 420 71220. Ajoneuvot / irtain omaisuus luovutetaan varastohallista sitä mukaa kuin tilaa vapautuu.

 

EHTO 5
Silacraftilla on vakuutusturva kiinteistön ja vastuidensa osalta, mutta nämä vakuutukset eivät korvaa säilytettävänä olevalle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

Silacraft vastaanottaa säilytykseen vain veneitä, tms. omaisuutta, joilla on voimassa oleva vakuutus, palovakuutus mukaan lukien. Omaisuuden säilytyksen aikana asiakkaan vakuutus vastaa mahdollisista vahingoista. Allekirjoittaessaan sopimuksen asiakas vakuutta vakuutuksen olevan voimassa. Mikäli asiakas ei ole sopimuksesta huolimatta vakuuttanut säilytyskohdetta säilytyskauden ajaksi, hän vastaa kaikista ulkopuolisten tapahtumien aiheuttamista vahingoista.

 

EHTO 6
Tilassa ei voi suorittaa huoltoa eikä omaisuuden kunnostustöitä, ainoastaan omaisuuden säilytystä. Polttoainetankki on irrotettava / tyhjennettävä mahdollisuuksien mukaan säilytykseen tuotaessa sekä tehtävä muut tarpeelliset varotoimet mahdollisten palovahinkojen estämiseksi (mm. akun kengän irrottaminen).  Kaasupullojen ja muiden vaarallisten aineiden tuominen säilytykseen on kielletty.

 

EHTO 7
Mikäli asiakas myy omaisuutensa säilytyksen aikana, asiakas vastaa säilytysmaksusta niin kauan, kunnes omaisuuden uusi omistaja on erikseen sitoutunut vastaamaan säilytyksestä aiheutuvista kuluista Silacraftille.

 

EHTO 8
Silacraft pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen.